راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه

خدمات کتابخانه                      
عضویت : دانشجویان گرامی میتوانند با ارائه کپی صفحه اول شناسنامه و کپی کارت دانشجویی و تکمیل فرم عضویت و همکاران محترم با ارائه یک قطعه عکس و تصویر آخرین حکم کارگزینی از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.                                             
امانت : با توجه به باز بودن سیستم قفسه های کتابخانه مراجعه کنندگان میتوانند کتابهای مورد نظر خود را برای امانت انتخاب نمایند و همچنین از بانک اطلاعاتی سی دی های موجود استفاده نمایند .
سفارش: مراجعه کنندگان میتوانند با دانلود فرم درخواست کتاب از وبسایت کتابخانه مرکزی و یا با مراجعه حضوری کتابهای مورد نظر خود را سفارش دهند تا بعد از بررسیهای لازم تهیه شود . 

سامانه کتابخانه : با استفاده از سامانه کتابخانه که در وبسایت دانشکده موجود می باشد، می توانند کارهای مربوط به جستجو ی منابع کتابخانه و همچنین با دریافت رمز عبور می توانند کتابها را تمدید و یا رزرو و... نمایند . همچنین از این طریق از مهلت امانت کتابهای خود نیز مطلع می شوند .

 

سالنهای مطالعه : کتابخانه مرکزی دارای دو سالن مجزاست که کلیه اعضای محترم میتوانند در ساعات اداری از آنها استفاده نمایند.

 

خدمات کتابخانه :PDF